Sprawozdania z odnowy wsi

Składanie corocznych sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi

Zgodnie z zasadami uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi w województwie opolskim, każda gmina (a tym samym każde jej sołectwo) uczestnicząca w Programie Odnowy Wsi zobowiązana jest składać coroczne sprawozdania sołeckie z działań odnowy wsi.

Do zadań gminy należy:

  • powiadomić wszystkie swoje sołectwa zgłoszone do Programu Odnowy Wsi o terminie składania sprawozdań i aktualnych wzorach sprawozdania sołeckiego. Gmina wcześniej otrzyma w/w informacje od zarządzającego Programem tj. od Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • zebrać wszystkie sprawozdania od swoich sołectw, celem dokładnego sprawdzenia sprawozdań pod kątem prawidłowości aktualnego formularza oraz pod kątem merytorycznym i rachunkowym,
  • dopiero po sprawdzeniu czy sprawozdania otrzymane od sołectwa są prawidłowe, gmina przesyła wszystkie zabrane sprawozdania w jednym emailu na adres email podany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronie internetowej programu,
  • po tym etapie gmina oczekuje na ewentualne poprawki do sprawozdań, przesłane jej drogą elektroniczną przez pracownika Departamentu Rolnictwa i Rozwoju wsi na adres email podany w sprawozdaniu,
  • gmina NIE przesyła sprawozdań sołeckich w wersji papierowej, wymagana jest tylko wersja elektroniczna na aktualnym wzorze sprawozdania.

Na podstawie składanych corocznych sprawozdań sołeckich zarządzający programem przyznaje statusy sołectwom uczestniczącym w programie. Statusy przyznawane są w oparciu o informacje zawarte w rocznych sprawozdaniach z działań odnowy wsi oraz aktywność sołectwa w ciągu danego roku.

Nadanie statusów uczestnictwa świadczy o poziomie zaawansowania sołectw w realizacji założeń Programu Odnowy Wsi. Sołectwa o najwyższym statusie uczestnictwa w programie mają pierwszeństwo w uczestnictwie w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez zarządzającego programem, w tym m.in. cieszących się zawsze dużym zainteresowaniem podróżach zagranicznych. Dlatego warto się starać i aktywnie realizować swoje zamierzone cele, chwaląc się swoimi osiągnięciami, przedstawionymi w sprawozdaniach sołeckich.

PLIKI DO POBRANIA:

1 Formularz Sprawozdania Sołeckiego Za Rok 2021

2 Instrukcja Wypełniania Sprawozdania Sołeckiego Za Rok 2021

3 Sprawozdania Sołeckie Za Rok 2021 Pismo Do Gmin