Grabina

                        Grabina

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

 

 

 

Wieś założona w połowie XIII w. Nazwa najprawdopodobniej wywodzi się od lasu grabowego. Pierwsza wzmianka z roku 1279 informuje nas o rycerzu Henryku z Grabiny. Już w 1845 roku we wsi funkcjonuje szkoła, a od 1885 roku istnieje tam klasztor połączony ze szpitalem. Wieś posiada zabytkowy kościół pod Wezwaniem Matki Boskiej Szkapleżnej oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez siostry Elżbietanki. Przed wojną oprócz starej niemieckiej szkoły podstawowej, była tu do 1939 roku prywatna szkoła polska. Wieś zajmuje powierzchnię 603,0 ha, z czego użytki rolne stanowią 90,7%. Dobra jakościowo gleba pozwala na uprawę wysokowydajnych i opłacalnych roślin. Dobrze rozwinięta jest też hodowla.

 

liczba mieszkańców: 420

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Grabinie

Najciekawsze projekty: