Grabina

                        Grabina

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

Wieś założona w połowie XIII w. Nazwa najprawdopodobniej wywodzi się od lasu grabowego. Pierwsza wzmianka z roku 1279 informuje nas o rycerzu Henryku z Grabiny. Już w 1845 roku we wsi funkcjonuje szkoła, a od 1885 roku istnieje tam klasztor połączony ze szpitalem. Wieś posiada zabytkowy kościół pod Wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez siostry Elżbietanki. Przed wojną oprócz starej niemieckiej szkoły podstawowej, była tu do 1939 roku prywatna szkoła polska. Wieś zajmuje powierzchnię 603,0 ha, z czego użytki rolne stanowią 90,7%. Dobra jakościowo gleba pozwala na uprawę wysokowydajnych i opłacalnych roślin. Dobrze rozwinięta jest też hodowla.

W sołectwie funkcjonuje świetlica wiejska, będąca miejscem spotkań mieszkańców sołectwa. Wieś posiada plac zabaw, jak również teren rekreacyjno- sportowy.

Przez teren sołectwa biegnie trasa rowerowa PTTK.

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Grabinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie

Zrzeszenie Producentów Rolnych Trzody Chlewnej Wsi Grabina

liczba mieszkańców: 405

Program Odnowy Wsi:

Przedsięwzięciami realizowanymi w zakresie odnowy wsi są remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz doposażenie jednostki OSP.