Dotacje Program Odnowy Wsi 2020

Otwarty Konkurs Ofert

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą 2539/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na działania promujące rozwój i odnowę wsi. Dofinansowanie uzyskały 24 podmioty, z których 21 podpisało umowy na realizację zadań.

Wskazówki dla NGO dot. realizacji zadań – tutaj.

Przypomnijmy, iż w ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zosały następujące obszary tematyczne:

1) wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji,

2) wspieranie działań promujących ideę odnowy wsi.

Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę do 260 000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 12 000,00 zł.

PLIKI DO POBRANIA:

B1 3 Ogłoszenie Konkursu Ofert POW

B1 4 Klauzula Informacyjna RODO

B1 7 Wykaz Ofert Na BIP POW

B1 10 WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI POW