Konkurs ARGE 2022

Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, organizuje konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Celem XVII edycji konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi jest szczególne wyróżnienie najbardziej wyjątkowych i wzorcowych procesów rozwoju i odnowy we wspólnotach na terenach wiejskich – nagradzaniem wyjątkowości oraz możliwości, pod warunkiem spełnienia kryteriów wyjściowych, kontekstu ekonomicznego i socjokulturowego oraz standardów właściwych dla danego kraju.

Priorytetowym kryterium zgodnie z „Deklaracją misji europejskiego rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi ARGE na rzecz zrównoważonego rozwoju europejskich wsi i społeczności wiejskich” jest wkład we wzmacnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i podniesienia jakości życia jej mieszkańców.

Komisja Konkursowa Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE wręczyła w Hofheimer Land w Niemczech nagrody dla laureatów XVII edycji konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi pt. „Budujemy mosty”.

Zgłoszona przez Zarząd Województwa Opolskiego Gmina Popielów – Tutaj mieszka się dobrze  otrzymała Srebrną Nagrodę Odnowy Wsi za specjalne osiągnięcia w wielu obszarach rozwoju wsi.

To znaczące wyróżnienie dla opolskiej Gminy, która konkurowała z innymi 22 samorządami zgłoszonymi z terenu całej Europy.

Nagrodę w imieniu Gminy odebrała Pani Wójt Sybilla Stelmach , Wicewójt Pan Artur Kansy-Budzicz  oraz Pan Antoni Konopka Członek Zarządu Województwa Opolskiego.

Komisja konkursowa doceniła w Popielowie ciekawe procesy rozwojowe oraz odnowy w wiejskiej wspólnocie, przy szczególnym uwzględnieniu początkowych warunków, ekonomicznych i socjalno-kulturowych kontekstów oraz specyficznych dla danego kraju standardów, indywidualności oraz możliwości.