Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi Arge

Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi.

 

Województwo opolskie jest członkiem Stowarzyszenia od grudnia 2000. Przystąpienie do Stowarzyszenia było zwieńczeniem zapoczątkowanej w 1997r. współpracy, która wywarła duży wpływ na kształt i rozwój opolskiego programu odnowy wsi.

Inicjatywa ta ma olbrzymi wymiar promocyjny i jest polem wymiany doświadczeń dla mieszkańców wsi osiągających najbardziej spektakularne rezultaty. Celem jest wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń, szczególnie pomiędzy państwami i regionami państw członkowskich UE oraz państwami przechodzącymi przeobrażenia strukturalne i polityczne ze wschodu Europy, jak również podnoszenie motywacji biorących udział w procesie odnowy wsi.

Dzięki członkostwu w 2007r. zorganizowano VI Europejski Kongres Odnowy Wsi, który odbył się w Kamieniu Śląskim i stanowił niepowtarzalne na skalę międzynarodową wydarzenie.

Współpraca Województwa Opolskiego ze Stowarzyszeniem obejmuje następujące działania:

  • Uczestnictwo w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi (co dwa lata). Każdorazowo konkurs odbywa się pod odmiennym hasłem oddającym treści uznawane za szczególnie istotne dla europejskiej odnowy wsi.
Uczestnicy konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi
Sołectwo Rok Motto
Kamień Śląski 2000 Bez przyszłości nie ma przeszłości
Brożec 2002 Przekraczając granice
Żyrowa 2004 Sprostać wyzwaniu unikalności- zwrot ku wyjątkowości
Frączków 2006 Zmiana jako szansa
Kuniów 2008 Przyszłość dzięki społeczeństwu innowacyjnemu
Gmina Zdzieszowice 2010 Nowa energia dla dobrej współpracy
Gmina Pokój 2012 W pogoni za przyszłością
Gmina Gogolin 2014 Lepiej żyć
Kadłub 2016 Być otwartym
Ujazd 2018 Myśleć perspektywicznie
Gmina Dąbrowa 2020 Lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania

 

  • Uczestnictwo w podróżach studyjnych dla specjalistów prowadzących regionalne programu odnowy wsi – corocznie z wyjątkiem roku 2004 kiedy takiej podróży nie organizowano
  • Organizację podróży studyjnych dla uczestników opolskiego programu odnowy wsi od 2000 roku
  • Przekazywanie i wymiana informacji o przebiegu odnowy wsi i rozwoju obszarów wiejskich w Europie poprzez wydawnictwa periodyczne i publikator Stowarzyszenia Dorferneuerung International.

Współdziałanie z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE przynosi następujące efekty:

  • umożliwia dostęp do wiedzy nt. metody rozwoju obszarów wiejskich, jaką jest odnowa wsi i transfer tej wiedzy do regionu oraz uczestników opolskiego programu odnowy wsi. To z kolei zapewnia programowi prawidłowy rozwój w zgodzie z trendami europejskimi.
  • umożliwia efektywniejszą promocję odnowy wsi w Polsce i podtrzymuje pozycję regionu jako krajowego lidera w tej dziedzinie.
  • poszerza międzynarodową i międzyregionalną współpracę województwa opolskiego