Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi Arge

Współpraca z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi.

 

Województwo opolskie jest członkiem Stowarzyszenia od grudnia 2000. Przystąpienie do Stowarzyszenia było zwieńczeniem zapoczątkowanej w 1997r. współpracy, która wywarła duży wpływ na kształt i rozwój opolskiego programu odnowy wsi.

Inicjatywa ta ma olbrzymi wymiar promocyjny i jest polem wymiany doświadczeń dla mieszkańców wsi osiągających najbardziej spektakularne rezultaty. Celem jest wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń, szczególnie pomiędzy państwami i regionami państw członkowskich UE oraz państwami przechodzącymi przeobrażenia strukturalne i polityczne ze wschodu Europy, jak również podnoszenie motywacji biorących udział w procesie odnowy wsi.

Dzięki członkostwu w 2007r. zorganizowano VI Europejski Kongres Odnowy Wsi, który odbył się w Kamieniu Śląskim i stanowił niepowtarzalne na skalę międzynarodową wydarzenie.

Współpraca Województwa Opolskiego ze Stowarzyszeniem obejmuje następujące działania:

  • Uczestnictwo w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi (co dwa lata). Każdorazowo konkurs odbywa się pod odmiennym hasłem oddającym treści uznawane za szczególnie istotne dla europejskiej odnowy wsi.
Sołectwo Rok Motto
Kamień Śląski 2000 Bez przyszłości nie ma przeszłości
Brożec 2002 Przekraczając granice
Żyrowa 2004 Sprostać wyzwaniu unikalności- zwrot ku wyjątkowości
Frączków 2006 Zmiana jako szansa
Kuniów 2008 Przyszłość dzięki społeczeństwu innowacyjnemu
Gmina Zdzieszowice 2010 Nowa energia dla dobrej współpracy
Gmina Popielów 2012 W pogoni za przyszłością
Gmina Gogolin 2014 Lepiej żyć
Kadłub 2016 Być otwartym
Ujazd 2018 Myśleć perspektywicznie
Dąbrowa 2020 Lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania
Popielów 2022 Budowanie mostów

 

  • Uczestnictwo w podróżach studyjnych dla specjalistów prowadzących regionalne programu odnowy wsi – corocznie z wyjątkiem roku 2004 kiedy takiej podróży nie organizowano
  • Organizację podróży studyjnych dla uczestników opolskiego programu odnowy wsi od 2000 roku
  • Przekazywanie i wymiana informacji o przebiegu odnowy wsi i rozwoju obszarów wiejskich w Europie poprzez wydawnictwa periodyczne i publikator Stowarzyszenia Dorferneuerung International.

Współdziałanie z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE przynosi następujące efekty:

  • umożliwia dostęp do wiedzy nt. metody rozwoju obszarów wiejskich, jaką jest odnowa wsi i transfer tej wiedzy do regionu oraz uczestników opolskiego programu odnowy wsi. To z kolei zapewnia programowi prawidłowy rozwój w zgodzie z trendami europejskimi.
  • umożliwia efektywniejszą promocję odnowy wsi w Polsce i podtrzymuje pozycję regionu jako krajowego lidera w tej dziedzinie.
  • poszerza międzynarodową i międzyregionalną współpracę województwa opolskiego