Konkurs Piękna Wieś Opolska 2024

Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 11807/2024 z dnia 11 marca 2024 r. ogłosił Konkurs „Piękna wieś Opolska – siła ludzi, siła miejsc!”

Zapraszamy do udziału w dwóch kategoriach:

CELE KONKURSU

 1. Docenienie i promowanie:
  • aktywnego udziału mieszkańców w życiu społeczności lokalnej;
  • inicjatyw społeczności wiejskich na rzecz poprawy jakości życia, zagospodarowania przestrzennego, estetyki wsi oraz rozwoju infrastruktury służącej społeczności wiejskiej;
  • działań na rzecz zachowania tradycji oraz wzmacniania tożsamości mieszkańców wsi poprzez kreowanie rozwiązań i miejsc.
 2. Podniesienie atrakcyjności wsi w opinii mieszkańców i społeczności regionalnej.
 3. Tworzenie puli rozwiązań wzorcowych (dobrych praktyk) skupiających uwagę i kierunkujących działania mieszkańców wsi na sprawdzonych i wysoko ocenionych działaniach lub projektach.

KATEGORIE KONKURSU

 1. Najpiękniejsza wieś – Debiut

Udział może wziąć każda miejscowość wiejska o statusie sołectwa w województwie opolskim, która jeszcze nie uczestniczyła w Konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zaangażowanie i kreatywność mieszkańców wsi  w proces rozwoju sołectwa, zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu.

Ważnym aspektem konkursu, w związku z 20-leciem województwa opolskiego w Unii Europejskiej, będzie ocena wykorzystania możliwości tworzonych przez Unię Europejską. Wieś, o najwyższej ocenie w tym zakresie, otrzyma wyróżnienie specjalne.

 1. Najciekawsze Miejsce

Może zostać zgłoszone miejsce na terenie sołectwa, wykonane z udziałem mieszkańców jedno lub wieloetapowo, w ramach którego urządzono publicznie dostępną wiejską przestrzeń lub obiekt odzwierciedlający specyfikę wsi bądź kreujący jej wyróżnik/wyróżniki.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Z terenu gminy można zgłosić:

 • jedną wieś w kategorii „Najpiękniejsza wieś – Debiut”,
 • jedną urządzoną przestrzeń wiejską/obiekt w kategorii „Najciekawsze Miejsce”.

Termin zgłoszeń do 19 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy lub jego Zastępca.

HARMONOGRAM KONKURSU

do 19 kwietnia 2024 r. –  zgłoszenie udziału w konkursie przez gminę

czerwiec/lipiec 2024 r. – wizje terenowe w sołectwach

8 września 2024 r. – ogłoszenie wyników konkursu podczas dożynek wojewódzkich w gminie Biała

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Kategoria
I miejsce II miejsce III miejsce
Najpiękniejsza wieś – Debiut 15 000 zł 12 000 zł 9 000 zł
Najciekawsze Miejsce 10 000 zł 7 000 zł 5 000 zł

Na podstawie rekomendacji Komisji Zarząd Województwa Opolskiego przyzna Wyróżnienie specjalne za wykorzystanie możliwości stworzonych przez Unię Europejską. Wyróżnienie to ma charakter finansowy.

Łączna pula nagród finansowych w konkursie wynosi 115 000 zł.