Świetlica z Górek pod Opolem doceniona w kraju!

Sołectwo Górki z gminy Prószków zdobyło drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Uznanie zdobył projekt pn. „Świetlica wiejska w Górkach godna XXI wieku- remont pomieszczeń świetlicowych”.

W konkursie rywalizowało 16 najlepszych projektów z każdego województwa. W grudniu ubiegłego roku, podczas wojewódzkiej edycji konkursu,  projekt z Górek nie miał sobie równych i wygrał z pozostałymi 14 projektami zgłoszonymi do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego. Sołectwo zdobyło wtedy pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych.

Zrealizowany w latach 2020-2021 projekt o wartości 120 tys. złotych sfinansowany został w połowie ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego, natomiast drugą połowę stanowił wkład własny sołectwa – była to zarówno praca mieszkańców, jak i zakup sprzętu i materiałów.

– Świetlica powstała w zaadoptowanej starej szkole. Zaangażowane w remont osoby wiedziały, że sale lekcyjne, dawna sala gimnastyczna i korytarz wymagają remontu. Wspólne prace przerodziły się we wspólne spotkania. To był kolejny krok w integracji naszej miejscowości. Dziś mamy budynek, w którym możemy spędzać czas. Odbywają się tutaj nie tylko spotkania sołeckie, ale również zajęcia dla najmłodszych i seniorów. Nie wiem co się stało, że mieszkańcy chcą pomagać, jest tutaj bardzo pozytywna energia – mówiła sołtys Justyna Szmechta podczas grudniowego rozstrzygnięcia konkursu wojewódzkiego dodając, że udało się zintegrować rdzennych mieszkańców z tymi, którzy niedawno zamieszkali w Górkach.

Mieszkańcy Górek wraz z panią sołtys, Radą Sołecką i członkami Stowarzyszenia „Nasze Górki”, przy wsparciu gminy, aktywnie uczestniczą w opolskim programie Odnowy Wsi, realizując nie tylko projekty związane z poprawą infrastruktury użyteczności publicznej, kształtowaniem przestrzeni wiejskiej, kultywowaniem lokalnych tradycji, ale przede wszystkim takie, które integrują wszystkich mieszkańców.

Serdecznie gratulujemy sołectwu Górki i gminie Prószków!

Celem  V edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” było upowszechnianie wiedzy oraz informacji dotyczących realizacji projektów służących aktywizacji lokalnych społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Link do relacji z rozstrzygnięcia konkursu wojewódzkiego w grudniu:

https://www.opolskie.pl/2021/12/wspolnie-zmieniaja-swoje-miejscowosci/