Konkurs ARGE 2018

Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2018

 

Konkurs o Nagrodę Odnowy wsi jest przeprowadzany z myślą, by zaprezentować szerszej publiczności szczególnie wyróżniające się, wzorowe procesy rozwoju i odnowy w wiejskich społecznościach i promować je z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i społeczno-kulturalnego.

Podstawowym kryterium jest, by zastosowane działania, zgodnie ze „Wzorcem  zrównoważonego rozwoju europejskich wsi i wspólnot wiejskich Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE” przyczynił się do polepszenia perspektyw obszarów wiejskich oraz do wzrostu jakości życia mieszkańców wsi.

Konkurs wspiera w szczególności te wsie, gminy z terenów wiejskich oraz zrzeszenia samorządowe, które w oddolnych działaniach dostosowują się do wyzwań, jakie stawia przed nimi otoczenie, podejmują się innowacyjnych i wizjonerskich, zrównoważonych projektów  i stawiają im czoła, inicjując tym samym nowoczesny i perspektywiczny rozwój.

PLIKI DO POBRANIA:

1 Regulamin Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2018