Dotacje 2021

W 2021r. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił 4 otwarte konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich tj.:

  1. Dwie edycje konkursu  na Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego (edycja I i edycja II) organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
  2. OKO dot. Wspieranie  i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi pn. Opolska wieś przyszłości
  3. OKO dot. Propagowanie idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych (informacje o konkursie dostępne na stronie dziedzictwokulinarne.opolskie.pl )

W ramach w/w konkursów udzielono dotacji dla 98 organizacji pozarządowych, w tym dla: 58 Stowarzyszeń,18 Ochotniczych Straży Pożarnych,6 Fundacji, 8 KGW, 7 LZS i jednej Parafii.

 

Łączna kwota udzielonych dotacji to 782.000 zł

Więcej informacji – tutaj