Konkurs Fundusz Sołecki 2018-2019

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

 

Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybierane zostają najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Laureat I miejsca zostaje nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłaszanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Informacje o konkursie edycja 2019 tutaj

Informacje o konkursie edycja 2018 tutaj