Konkurs Fundusz Sołecki- najlepsza inicjatywa w latach 2018-2019

Ideą  konkursu „Fundusz sołecki -najlepsza inicjatywa” jest aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejmowane inicjatyw służących wzmocnieniu integracji mieszkańców oraz korzystnie wpływających na warunki życia na wsi.

Konkurs jest dwuetapowy, składa się z organizowanego przez Samorząd Województwa etapu wojewódzkiego oraz organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów etapu ogólnokrajowego, do którego nominowane są  projekty sołeckie- laureaci I miejsca etapu wojewódzkiego.

Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

 

Konkurs „Fundusz sołecki -najlepsza inicjatywa” 2019

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1408/2019 z dnia 16 września 2019r. ogłoszony został etap wojewódzki konkursu na „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Do konkursu w 2019r. wpłynęło 10 zgłoszeń z opolskich wsi.

W oparciu o zgłoszoną dokumentację Zarząd Województwa przyznał następujące nagrody:

Lp. Nagrody Społeczność wsi Wartość nagrody
1 I miejsce Brożec gm. Walce 5 000,00 zł
2 II miejsce Kolejka gm. Dobrodzień 3 000,00 zł
3 III miejsce Nowa Wieś Głubczycka gm. Głubczyce 2 000,00 zł
4 Wyróżnienie Meszno gm. Otmuchów  500,00 zł
5 Wyróżnienie Wierzbięcice gm. Nysa 500,00 zł
6 Wyróżnienie Centawa gm. Jemielnica 500,00 zł
7 Wyróżnienie Boguchwałów gm. Baborów 500,00 zł

 

Zgodnie z regulaminem etapu wojewódzkiego konkursu,  laureat I miejsca tj. Sołectwo Brożec  nominowane zostało do udziału w ogólnopolskim etapie konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 21 marca 2020r. podczas konferencji z okazji Krajowego Dnia Sołtysa w Otrębusach na Mazowszu.

Projekt z Brożca pn. „Stodoła- nowoczesność z nutą tradycji” zdobył w 2019r. III miejsce w ogólnopolskiej edycji konkursu!

 

 

 

Konkurs „Fundusz sołecki -najlepsza inicjatywa” 2018

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5907/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. ogłoszony został etap wojewódzki konkursu na „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

  Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło w 2018r. 10 zgłoszeń.

W oparciu o zgłoszoną dokumentację Zarząd Województwa przyznał następujące nagrody.

Lp. Nagrody Społeczność wsi Wartość nagrody
1 I miejsce Wojciechów gm. Olesno 5 000,00 zł
2 II miejsce Uciechowice gm. Branice 3 000,00 zł
3 III miejsce Zakrzów Turawski gm. Turawa 2 000,00 zł
4 Wyróżnienie Biestrzynnik gm. Ozimek 650, 00 zł
5 Wyróżnienie Mochów gm. Głogówek 650, 00 zł
6 Wyróżnienie Skałągi gm. Wołczyn 650, 00 zł

 

Zgodnie z regulaminem etapu wojewódzkiego konkursu,  laureat I miejsca tj. Sołectwo Wojciechów nominowane  zostało do udziału w ogólnopolskim etapie konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 1 lutego 2019r. podczas konferencji „Wiejska Polska w Nadarzynie.

Projekt z Wojciechowa p.n. „Chatka pod brzozami” okazał się najlepszy w etapie krajowym konkursu zdobywając I miejsce!