Konkurs Fundusz Sołecki 2020

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3583/2020 z dnia 19 października 2020r. ogłosił III edycję konkursu „Fundusz sołecki- najlepsza inicjatywa”- etap wojewódzki.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach  w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Laureat I miejsca zostanie nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłaszanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2020 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 10 listopada br. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77/4482124 oraz Pani Ewa Kotula, tel. 77/4482125.

 

Regulamin Konkursu 2020 Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa

 

FORMULARZ Zgłoszeniowy

 

Oświadczenie autora zdjęć