Zasady uczestnictwa w programie

Zasady uczestnictwa w opolskim Programie Odnowy Wsi 

 

Opolski Program Odnowy Wsi prowadzony jest w ramach środków budżetowych, z ustalonym przez Zarząd Województwa zestawem działań, których zakres określany jest corocznie w ramach przydzielonych środków finansowych.

Udział gminy w opolskim Programie Odnowy Wsi rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia pierwszego sołectwa. Program dotyczy społeczności wiejskich województwa. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie sołectwa oraz sołectwa (dawne wsie) utworzone na obszarze miast. Dopuszcza się udział miejscowości wchodzących w skład sołectwa pod warunkiem, że stanowią wyodrębnioną jednostkę osadniczą a odrębność ta jest odzwierciedlona w statucie sołectwa.

Obecnie w Programie Odnowy Wsi biorą udział wszystkie gminy z województwa opolskiego, w tym 707 sołectw z 1028 wsi.

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi wyszczególnione zostały w Zasadach uczestnictwa w opolskim Programie Odnowy Wsi stanowiącym Załącznik 1 do Uchwały nr 252/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2011 r.

 

PLIKI DO POBRANIA:

A2 2 Zasady Uczestnictwa W Programie Odnowy Wsi

A2 3 Zasady Uczestnictwa W POW Zał.2 Wieś Przyszłości

A2 4 Uchwała Zasadu Uczestnictwa W POW 2011

A2 5 Uchwała Zasadu Uczestnictwa W POW 2013 Zmieniająca