Konkurs Fundusz Sołecki – etap wojewódzki 2024 ogłoszony!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu “Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”! 

Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Laureat I miejsca zostanie nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłaszanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Finał konkursu będzie miał miejsce 8 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich w gminie Biała.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 5 lipca br.

Komplet dokumentów (skan) należy przysłać elektronicznie na skrzynkę mailową Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. na adres e-mail:  odnowawsi@opolskie.pl.

 

Regulamin Konkursu Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa 2024 r.

Załączniki do Regulaminu