Konkurs ARGE 2020

Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2020

Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, organizuje co dwa lata konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Celem konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi jest szczególne wyróżnienie najciekawszych procesów rozwojowych oraz odnowy w wiejskiej wspólnocie, przy szczególnym uwzględnieniu początkowych warunków, ekonomicznych i socjalno-kulturowych kontekstów oraz specyficznych dla danego kraju standardów, indywidualności (szczególnych cech) oraz możliwości.

Priorytetowym kryterium jest, że decydujące działania zgodne z „Misją  Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi dla trwałego rozwoju europejskich wsi  i gmin wiejskich”  przyczynią się do wzmocnienia gotowości obszarów wiejskich na zachodzące zmiany oraz podniesienia jakości życia mieszkanek i mieszkańców wsi.

Konkurs wspiera wszystkie wiejskie społeczności (wspólnoty):

– które stają naprzeciw aktualnym wyzwaniom ich przestrzeni życiowych poprzez trwałe, innowacyjne i  zgodne z duchem czasu projekty oraz które wprowadzają w życie systemowe (kompleksowe) procesy rozwojowe;

– które dążą do włączenia w lokalne działania  wszystkich grup ludności i w ten sposób  przyjmują różne perspektywy, rozszerzają horyzonty i posiadają o wiele bardziej różnorodne pomysły

– które zdają sobie sprawę z wartości i konieczności kooperacji i z tej przyczyny stawiają na sieci współpracy  jak i na międzygminne oraz regionalne związki.

PLIKI DO POBRANIA:

C5 3 Regulamin Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2020