Finał wojewódzki konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 2022

Ideą organizowanego od 6 lat wspólnie przez Samorząd Województwa Opolskiego z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów konkursu „Fundusz sołecki -najlepsza inicjatywa” jest aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejmowanie inicjatyw służących wzmocnieniu integracji mieszkańców oraz korzystnie wpływających na warunki życia na wsi.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych lub dofinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny sołectwa, w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż 40%.

Konkurs jest dwuetapowy, składa się z organizowanego przez samorząd województwa opolskiego etapu wojewódzkiego oraz organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów etapu ogólnokrajowego, do którego nominowane są projekty sołeckie- laureaci I miejsca etapu wojewódzkiego.

 

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 14 sołectw. Oto zwycięzcy i nagrodzeni:

I miejsce – Ciepielowice gm. Dąbrowa za projekt pn. „Teren sportowo-Rekreacyjny w Ciepielowicach- zielono, kompleksowo i funkcjonalnie” – nagroda w wysokości 7 000 zł

II miejsce – Górka Prudnicka gm. Biała za projekt remontu budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Górka Prudnicka – 5 000 zł

III miejsce – Piotrówka gm. Jemielnica za projekt pt. Izba pamięci wsi Piotrówka – 3 000 zł

 

Wyróżnienia przyznano natomiast sołectwom:

Nowy Dwór Prudnicki gm. Krapkowice

Gana gm. Praszka

Trzeboszowice gm. Paczków

Skoroszyce gm. Skoroszyce

Fałkowice gm. Pokój

 

Zwycięski projekt, realizowany od 2014 do 2021r. jest głównym, długofalowym działaniem Ciepielowic, mającym poprawić jakość życia i odpoczynku mieszkańców poprzez przekształcenie nieużytku wiejskiego w teren rekreacyjno-sportowy, który obecnie pełni rolę plenerowego, nowoczesnego, atrakcyjnego i kompleksowego centrum rekreacyjno-sportowego wsi. Projekt nie powstałby, gdyby nie ciężka praca mieszkańców wsi skupionych wokół organizacji sołeckich
ze Stowarzyszeniem Nasze Ciepielowice na czele. Rozłożony w czasie 8 lat projekt obejmował kilka etapów tj.: rekultywacja ziemi i utworzenie nawierzchni trawiastej, budowa wiaty biesiadnej, zadaszonej sceny, zakup stołów z ławkami, wykonanie boiska do piłki nożnej, badmintona i siatkówki, budowę siłowni plenerowej, doprowadzenie prądu, instalację słupów oświetleniowych czy doprowadzenie wody. Z odpadów zielonych i ziemi pozostałej po rekultywacji nieużytku usypano górkę dla saneczkarzy. Z kolejnych działań należy wymienić budowę plenerowej szachownicy, która służy również jako plac taneczny oraz zakup figur szachowych i własnoręczne wykonanie drewnianych pionków do warcabów.

W przeciągu ostatnich 5 lat opolskie sołectwa ze swoimi projektami zdobyły na etapie krajowym I miejsce Chatka
pod brzozami” –Wojciechów (gm. Olesno), II miejsce Górki (gm. Prószków) za projekt „Świetlica wiejska w Górkach godna
XXI wieku- remont pomieszczeń świetlicowych” i dwa razy III miejsce: „Plac rekreacyjno-sportowy w Prądach miejscem integracji zabawy” – Prądy (gm. Dąbrowa) oraz „Stodoła – nowoczesność z nutą tradycji” – Brożec (gm. Walce) Na uwagę zasługuje fakt, że w tych wsiach były to przemyślane, kompleksowe, długofalowe projekty, a wkład własny, praca mieszkańców i pozyskane środki z innych źródeł przewyższały (ponad 50%) środki finansowe jakie otrzymały sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego.