Otwarty konkurs ofert

Samorząd Województwa Opolskiego zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych. Obszary, na które mogą zostać zlecone projekty określone zostały w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego.

Na wykonanie zadań z w/w zakresów najczęściej ogłaszane są otwarte konkursy ofert, do których każda organizacja wymieniona w art 3 powyższej ustawy może przystąpić. Najważniejsze informacje dot. wsparcia NGO przez Samorząd Województwa Opolskiego można odnaleźć tutaj. 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach zadań merytorycznych co roku ogłasza otwarte konkursy ofert:

  1. na przedsięwzięcia promujące rozwój i odnowę wsi (więcej)
  2. na przedsięwzięcia promujące dziedzictwo kulinarne województwa opolskiego i Listę Produktów Tradycyjnych (więcej)
  3. na wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych – I edycja (więcej)
  4. na wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji pozarządowych – II edycja (więcej)

Jednocześnie organizacje pozarządowe mogą składać oferty w ramach trybu pozakonkursowego 19a ustawy – więcej informacji znajduje się tutaj

Zapraszamy do składania ofert!