Dotacje 2022

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 6416/2022 z dn. 7 lutego 2022r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2022 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i  odnowy wsi.

Więcej informacji – tutaj