Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2023

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił „Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2023”.

Konkurs odbędzie się w dniu 3 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich w Polskiej Nowej Wsi (Gmina Komprachcice).

 

Celem Konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi.

W tym roku oceniane będą korony dożynkowe i prace plastyczne w trzech kategoriach:

– Korony dożynkowe kłosowo – ziarnkowe

– Korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne

– Debiut

W kategorii pn. „Debiut”, zostaną ocenione korony/prace plastyczne wykonane przez delegacje, które w ostatnich 10 latach tj. 2012-2019 i 2021-2022 nie uczestniczyły w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych.

Zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego lub wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 29 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres dwo@opolskie.pl bądź za pośrednictwem skrzynki e-PUAP lub przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Osobami do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Katarzyna Kuraś – Kierownik w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich (tel. 77/ 44 82 110) oraz Pani Małgorzata Kowalczyk-Ciomek- Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich  (tel.  77/ 44 82 111).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Regulamin WKKD 2023

Załącznik Nr 1 Karta Oceny

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik Nr 3 KARTA ZGŁOSZENIOWA

Załącznik Nr 4 Formularz RODO