Wskazówki dla NGO dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

Poniżej znajduje się kilka ważnych kwestii ułatwiających realizację i rozliczenie zadań publicznych:
1. Wszystkie działania podejmowane przez NGO mogą zostać rozpoczęte od dnia podpisania umowy,
2. w każdej umowie w par. 2 wskazane zostały terminy graniczne tzn. do kiedy należy zadania zrealizować, do kiedy można rozliczyć finansowo,
3. środki powinny zostać wydatkowane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. Terminy realizacji powinny być zgodne z tymi, które zostały wskazane w kolumnie “Planowany termin realizacji”, która znajduje się w harmonogramie,
4. w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania umowy dotacja znajdzie się na rachunkach bankowych organizacji pozarządowych,
5. w trakcie realizacji zadań można dokonywać przesunięć środków bez konieczności aneksowania umowy ale do 30% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji – szerzej na ten temat w par. 5 umowy ,
6. na organizacjach pozarządowych ciąży obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej (szerzej w par. 6 umowy),
7. bardzo istotne są zapisy par. 7 umowy dot. obowiązków informacyjnych – na wszystkich materiałach drukowanych (ulotki, broszury, banery, roll up, kubki, długopisy, tablice itp.) powinny znaleźć się logotypy w odpowiedniej kolejności, które znajdują się w dokumentach do pobrania oraz zapis “Zadanie pn. …………….. jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego”. Ponadto wszystkie w/w materiały powinny zostać mailowo zaakceptowane (e-mail: e.kotula@opolskie.pl, t.przygoda@opolskie.pl, odnowawsi@opolskie.pl).


8. sprawozdanie z realizacji zadania należy złożyć w generatorze eNGO i wersji papierowej do 30 dni od dnia zakończenia (czyli od daty umieszczonej w par. 2 pkt. 1) – nie ma obowiązku scanowania faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych. Weryfikacja sprawozdań w głównej mierze dot. wykonania rezultatów.
10. w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji należy ją zwrócić zgodnie z par.10 umowy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Ewa Kotula – tel. 77 44 82 125, e-mail: e.kotula@opolskie.pl

Tomasz Przygoda – tel. 77 44 82 123, e-mail: t.przygoda@opolskie.pl