Żelazna

 Żelazna

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2005

Żelazna to sołectwo sąsiadujące bezpośrednio z miastem Opolem, położone nad rzeką Odrą. Miejscowość ze względu na bardzo dobrą infrastrukturę, stanowi idealne miejsce do zamieszkania.

Na jego terenie mieści się publiczny żłobek i przedszkole, umiejscowione w nowoczesnym i przestronnym obiekcie, którego zaplecze rekreacyjne stanowi Ogród Polisensoryczny.

Miejscem stanowiącym o lokalnej historii jest bogato wyposażona Izba Pamięci, która służy do zajęć edukacyjnych dla lokalnej społeczności, a także jako produkt promujący dziedzictwo lokalne poza gminą.

W miejscowości znajduje się duża świetlica wiejska, plac zabaw oraz boisko sportowe. Wzdłuż Odry biegną liczne ścieżki rowerowe.

Ogromnym atutem lokalizacji sołectwa jest Czarny Staw – malownicze i bogate pod względem przyrodniczym miejsce do rekreacji.

 

Źródło:

Żelazna na Facebooku https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-%C5%BBelazna-gm-D%C4%85browa-656071091413075

Ochotnicza Straż Pożarna

DFK Żelazna

Klub Seniora

liczba mieszkańców: 622

Program Odnowy Wsi:

Na terenie sołectwa organizowane są liczne wydarzenia oraz zajęcia, podtrzymujące lokalną historię. Dużą wartością Żelaznej jest Izba pamięci, w której znajdują się eksponaty historyczne. Przy remizie OSP mieści się boisko oraz plac zabaw.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Renowacja parkietu w świetlicy wiejskiej o wartości  5 000 zł.