Grudynia Wielka

              Grudynia Wielka

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 559

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Grudyni Wielkiej o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/