Grudynia Wielka

              Grudynia Wielka

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Z dala od zgiełku miasta sołectwo stwarza niepowtarzalną okazję do zmiany klimatu i wypoczynku. Zachwyca wyjątkowym pięknem, otacza ciszą i kameralną atmosferą, położone wśród sadów i lasów.

Do zabytków zaliczyć można m.in. kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz zespół dworski z parkiem.

W zabytkowym budynku pałacu mieści się centrum konferencyjne oraz hotel z 50 miejscami noclegowymi. Pałac usytuowany jest na wzniesieniu górującym nad miejscowością, otoczony pięknym, zabytkowym parkiem.

Na terenie sołectwa mieszczą się: remiza strażacka z świetlicą wiejską, boisko sportowe, plac zabaw oraz skwer obsadzony roślinnością.

Rys historyczny: 

Neogotycki pałac został wzniesiony w latach 1858-59 przez rodzinę von Reibnitz. W jej rękach obiekt znajdował się aż do zakończenia II wojny światowej. Po roku 1945 pałac był własnością miejscowego PGR-u i służył jako siedziba dyrekcji Klucza Państwowych Gospodarstw Rolnych. Prywatyzacja okolicznych sadów w 1994 roku sprawiła, że budynek opustoszał i rozpoczął się proces jego niszczenia. W 2010 roku prywatny inwestor podjął się odbudowy tego ciekawego, zabytkowego obiektu. Nowy właściciel pałacu uratował go przed dalszą, nieuchronną dewastacją. Pałac w Grudyni Wielkiej został oficjalnie oddany do użytku.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grudyni Wielkiej

liczba mieszkańców: 550

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszą inwestycją w sołectwie w ostatnich latach było zagospodarowanie działki na plac zabaw i miejsce rekreacyjne.

Regularnie pielęgnuje się skwer, dosadza rośliny i modernizuje plac zabaw.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup i montaż lampy solarnej na placu zabaw w Grudyni Wielkiej o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: