WOJEWÓDZKI KONKURS KORON DOŻYNKOWYCH 2024

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił „Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2024”.

Konkurs odbędzie się w dniu 8 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich w Białej.

W tym roku oceniane będą korony dożynkowe i prace plastyczne w trzech kategoriach:

– Korony dożynkowe kłosowo – ziarnkowe;

– Korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne;

– Debiut.

W kategorii pn. „Debiut”, zostaną ocenione korony/prace plastyczne wykonane przez delegacje, które w ostatnich 10 latach tj. 2013-2019 i 2021-2023 nie uczestniczyły w Wojewódzkim Konkursie Koron Dożynkowych.

Zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego lub wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 4 września 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin WKKD 2024

Zgłoszenie Delegacji Dokumentacja (oświadczenie, Karta Zgłoszeniowa, RODO)