Konkurs Piękna Wieś Opolska 2021

Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2021” ogłoszony!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIV edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2021″.
Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs, który na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć, umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych wsiach są motorem ich rozwoju. Niezwykle cenna jest zdrowa rywalizacja sołectw i ich liderów, a ta trwa już 24 lata. Patrząc wstecz na uczestników konkursu śmiało można powiedzieć, że są to sołectwa sukcesu, bowiem przystąpienie do samego konkursu jest wyrazem wiary w swoje siły, dumy ze zrealizowanych projektów i śmiałego patrzenia w przyszłość.

Zarząd Województwa Opolskiego, doceniając starania sołtysów i liderów wiejskich, zaplanował w tym roku nagrody dla każdego uczestnika konkursu. Umożliwiono również zgłoszenie dwóch wsi z jednej gminy do kategorii „Najpiękniejsza Wieś”. Liczymy, że wprowadzone zmiany spełnią oczekiwania mieszkańców opolskich wsi i zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie.

W tym roku konkurs obejmował będzie dwie kategorie:
1. Najpiękniejsza Wieś
2. Najlepszy projekt odnowy wsi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 czerwca br.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej w plikach do pobrania.
Ze względu na duże zmiany wprowadzone w regulaminie, prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem.

Proszę zwrócić uwagę w regulaminie konkursu na kolejność skanowania przedłożonego materiału (str. 2, pkt. 7, ppkt.2).

UWAGA-WAŻNE!
Gminy proszone są jednocześnie o przesłanie samej wypełnionej karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca br. na adres e-mail: odnowawsi@opolskie.pl

 

Laureaci tegorocznej edycji konkursu “Piękna Wieś Opolska 2021”

Tytuł Najpiękniejszej Wsi 2021 r. przypadł sołectwu Niezdrowice, gm. Ujazd.

Zwycięska wieś otrzyma ze środków Samorządu Województwa Opolskiego kwotę 18 000 zł.

Na podium znaleźli się również:

II miejsce – Otmice, gm. Izbicko – nagroda w wysokości 15 000 zł,

III miejsce – Sidzina, gm. Skoroszyce – nagroda w wysokości 12 000 zł,

III miejsce – Mochów, gm. Głogówek – nagroda w wysokości 12 000 zł,

Wyróżnienia oraz nagrody w wysokości 4 000 zł przyznano także:

 • Sołectwu Stobrawa, gm. Popielów,
 • Sołectwu Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice.

Ponadto Zarząd Województwa Opolskiego zdecydował o przyznaniu dodatkowych nagród za udział w konkursie w wysokości 2 000 zł dla pozostałych uczestników konkursu tj:

 • Narok, gm. Dąbrowa,
 • Różyna, gm. Lewin Brzeski,
 • Uszyce, gm. Gorzów Śląski,
 • Gościce, gm. Paczków,
 • Stare Olesno, gm. Olesno.

Drugą kategorią konkursową jest kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi.

Laureatem pierwszego miejsca, a tym samym „Najlepszym projektem odnowy wsi” zostaje Rozmierz, gm. Strzelce Opolskie za projekt pn. „O ziołach wiedza nietajemna” – który otrzymuje nagrodę w wysokości 10 000 zł,

II miejsce należy do Pilszcza, gm. Kietrz realizującego projekt pn. „Izba pamięci w Pilszczu” – otrzymującego nagrodę w wysokości 8 000 zł,

III miejsce to Niezdrowice, gm. Ujazd i projekt pn. „Niezdrowice lasem pachnące, wodą i miodem płynące – zaprojektowanie, zakupienie oraz montaż tablic edukacyjnych” oraz nagroda w wysokości 6 000 zł.

Wyróżnienia nagrodzone kwotą 2 000 zł trafiają do sołectw:

 • Jakubowice, gm. Branice za projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wsi wraz z wydaniem albumu „Pocztówka z przeszłości. Jakubowice sprzed lat””,
 • Mochów, gm. Głogówek za projekt pn. „Centrum edukacyjno-sportowe”,
 • Karłowice, gm. Popielów za projekt pn. „Aleja Lipowo-dębowa ks. Jana Dzierżona w Karłowicach – miejsce dla wszystkich, pożytek dla każdego”,
 • Przysiecz, gm. Prószków za projekt „Wszyscy razem w czereśniowej kapsule”,

Nagrody za udział w konkursie w wysokości 1 000 zł trafiają również dla pozostałych uczestników konkursu tj:

 • Stare Olesno, gm. Olesno za projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Starym Oleśnie”,
 • Biedrzychowice, gm. Głogówek za projekt „Śląski tygiel kulinarny”,
 • Stare Budkowice, gm. Murów za projekt „Nasza Farska Stodoła”,
 • Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie za projekt „Modernizacja ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Staniszczach Małych”,
 • Przylesie, gm. Olszanka za projekt „Zagospodarowanie terenów zielonych mających na celu poprawę walorów estetycznych w miejscowości oraz zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej”,
 • Narok, gm. Dąbrowa za projekt „Narok – wieś smaków, lasu, wody i ekologicznej zagrody”.

Podsumowując tegoroczną edycję Konkursu chcemy raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, bardzo doceniamy Wasza pracę, wiemy, że wkładacie całe serce w rozwój Waszych miejscowości – efekty tych działań są widoczne, trwałe, a dla Nas bardzo budujące, bo dzięki ludziom takim jak Wy wiemy, że Opolska Odnowa Wsi nigdy się nie kończy!

PLIKI DO POBRANIA:

01 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2021

03 Karta Zgłoszenia Do Konkursu PWO 2021 Zał 1

04 Formularz Klauzuli Informacyjnej RODO PWO 2021 Zał 2

05 Oświadczenie Przekazanie Zdjęć PWO 2021 Zał 3

09 Zgłoszenia Do Konkursu PWO 2021

10 Harmonogram Wyjazdów PWO 2021