Konkurs Piękna Wieś Opolska 2021

Konkurs “Piękna Wieś Opolska 2021” ogłoszony!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIV edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2021″.
Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs, który na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć, umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych wsiach są motorem ich rozwoju. Niezwykle cenna jest zdrowa rywalizacja sołectw i ich liderów, a ta trwa już 24 lata. Patrząc wstecz na uczestników konkursu śmiało można powiedzieć, że są to sołectwa sukcesu, bowiem przystąpienie do samego konkursu jest wyrazem wiary w swoje siły, dumy ze zrealizowanych projektów i śmiałego patrzenia w przyszłość.

Zarząd Województwa Opolskiego, doceniając starania sołtysów i liderów wiejskich, zaplanował w tym roku nagrody dla każdego uczestnika konkursu. Umożliwiono również zgłoszenie dwóch wsi z jednej gminy do kategorii „Najpiękniejsza Wieś”. Liczymy, że wprowadzone zmiany spełnią oczekiwania mieszkańców opolskich wsi i zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie.

W tym roku konkurs obejmował będzie dwie kategorie:
1. Najpiękniejsza Wieś
2. Najlepszy projekt odnowy wsi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 czerwca br.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej w plikach do pobrania.
Ze względu na duże zmiany wprowadzone w regulaminie, prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem.

Proszę zwrócić uwagę w regulaminie konkursu na kolejność skanowania przedłożonego materiału (str. 2, pkt. 7, ppkt.2).

UWAGA-WAŻNE!
Gminy proszone są jednocześnie o przesłanie samej wypełnionej karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca br. na adres e-mail: odnowawsi@opolskie.pl

PLIKI DO POBRANIA:

01 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2021

03 Karta Zgłoszenia Do Konkursu PWO 2021 Zał 1

04 Formularz Klauzuli Informacyjnej RODO PWO 2021 Zał 2

05 Oświadczenie Przekazanie Zdjęć PWO 2021 Zał 3