Konkurs Piękna Wieś Opolska 2020

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIII edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2020″.

Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs ma inspirować i tworzyć płaszczyznę odniesienia dla naśladowców, opiera się na założeniu, że na wsi powinna działać zdrowa rywalizacja oparta na dobrych projektach. Podstawowym osiągnięciem realizowanego od 22 lat konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów wiejskich w poprawę jakości życia, poprzez realizację wielu inicjatyw dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

W tym roku konkurs obejmował będzie dwie kategorie:
1. Najpiękniejsza Wieś
2. Najlepszy projekt odnowy wsi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 czerwca br.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej w plikach do pobrania.
Ze względu na duże zmiany wprowadzone w regulaminie, prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem.

UWAGA-WAŻNE!

Gminy proszone są jednocześnie o przesłanie samej wypełnionej karty zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca br. na adres e-mail: odnowawsi@opolskie.pl

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i stanowi realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Do konkursu „Piękna Wieś Opolska 2020” zgłosiło się:

9 wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś”,

6 projektów w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Opolska 2020”
Tytuł Najpiękniejszej Wsi 2020r. przypadł sołectwu Dąbrowa.
Zwycięska wieś otrzyma ze środków Samorządu Województwa Opolskiego kwotę 16 000 zł.
Na podium znaleźli się również:
II miejsce otrzymało sołectwo Spórok  gm. Kolonowskie oraz nagroda w wysokości 13 000 zł.
III miejsce – Grodzisko gm. Strzelce Opolskie – nagroda w wysokości 10 000zł.
Wyróżnienia oraz nagrody w wysokości 3 000 zł przyznano także:
• Sołectwu Wojciechów, gm. Olesno,
• Sołectwu Borycz, gm. Izbicko,
• Sołectwu Biedrzychowice, gm. Głogówek .
Ponadto Zarząd Województwa Opolskiego zdecydował o przyznaniu dodatkowych wyróżnień i nagród w wysokości 1 000 zł dla wsi:
• Górki gm. Prószków,
• Chrzelice, gm. Biała
• Nowe Siołkowice, gm. Popielów.
Drugą kategorią konkursową jest kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi.
Laureatem pierwszego miejsca, a tym samym „Najlepszym projektem odnowy wsi” zostaje Kadłub gm. Strzelce Opolskie za projekt pn. „Kadłubska zagroda – ocalmy dziedzictwo naszych przodków” – który otrzymuje nagrodę w wysokości 9 000 zł!
II miejsce należy do Straduni gm. Walce realizującej projekt „Flance – miejsce legend i bioróżnorodności” – otrzymującej nagrodę w wysokości 7 000 zł
III miejsce to Lipowa gm. Grodków i projekt „Ogród bioróżnorodności” oraz nagroda w wysokości 4 000zł.
Wyróżnienia nagrodzone kwotą 2 000 zł trafiają do sołectw:
• Staniszcze Małe gm. Kolonowskie za projekt pn. „Przystanek – Odnowa Wsi”
• Kazimierz gm. Głogówek za projekt pn. „Działania promocyjne wsi Kazimierz”
• Górki gm. Prószków za projekt pn. „Stara szatnia jako zaułek tradycji wiejskiej – działanie wspierające potencjał oraz promocję organizacji pozarządowej działającej na terenie naszej wsi”.
Podsumowując tegoroczną edycję Konkursu chcemy raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom bardzo doceniamy Wasza pracę, wiemy, że wkładacie całe serce w rozwój Waszych miejscowości – efekty tych działań są widoczne, trwałe, a dla Nas bardzo budujące, bo dzięki ludziom takim jak Wy wiemy, że Opolska Odnowa Wsi nigdy się nie kończy!
PLIKI DO POBRANIA:

01 Regulamin Konkursu Piękna Wieś Opolska 2020 Wersja KSOW

05 Karta Zgłoszenia Do Konkursu PWO 2020 Zał 1

06 Formularz Klauzuli Informacyjnej RODO Zał 2

07 Oświadczenie Przekazanie Zdjęć Konkurs PWO 2020 Zał 3

09 Pismo Do Gmin Ogłoszenie Konkursu PWO 2020 Skan

11 Zgłoszenia Do Konkursu PWO 2020

12 Harmonogram Wyjazdów PWO 2020 + Skład Komisji ZMIANA 07.08