Kurznie

Kurznie

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

Miejscowość jest położona w atrakcyjnym miejscu pośród lasów.

Sołectwo posiada dobrze zachowany układ wsi owalnicy. Charakterystyczna zabudowa, skoncentrowana przede wszystkim wzdłuż jednej 2,5 km ulicy, przy której mieszka zdecydowana większość mieszkańców.

W centrum miejscowości znajduje się zabytkowy kościół z XVIII wieku, pw. św. Judy Tadeusza w stylu klasycystycznym.

Miejscem spotkań mieszkańców jest znajdująca się w centrum wsi świetlica wiejska wraz z placem zabaw, zewnętrzną siłownią i boiskiem do piłki nożnej. W centrum sołectwa zostały zagospodarowane zielone skwerki, na których ustawiono gazony i kwietniki z posadzonymi bylinami i kwiatkami. Wśród lasów na obrzeżach wsi położony jest Domek Myśliwski, w którym swoją siedzibę ma działające w sołectwie Koło Łowieckie „Odyniec”. Na terenie miejscowości znajdują się liczne pomniki przyrody – drzewa z gatunku dębów. Wokół sołectwa umiejscowione są ścieżki przyrodniczo-edukacyjne oraz ścieżki nordic walking skierowane do miłośników spacerów z kijkami.

Rys historyczny: 

Pierwsze wzmianki o miejscowości Kurznie pochodzą z 1294 roku. Wówczas była to wieś szlachecka, potem książęca, jako część dóbr zamkowych w Karłowicach. Należała do księstwa brzeskiego.

Koło Gospodyń Wiejskich Tradycja w Kurzniach

Koło Łowieckie „Odyniec”

liczba mieszkańców: 496

 

Program Odnowy Wsi:

Na rzecz mieszkańców i odnowy wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich Tradycja, które jako jeden z celów stawia sobie podtrzymywanie i pielęgnację tradycji zachowanych w społeczności wiejskiej. Członkinie Koła realizują projekty skierowane do lokalnej społeczności. Od lat w sołectwie organizowane są półkolonie dla dzieci i wiele imprez o charakterze kulturalno-integracyjnym.

Najciekawsze projekty:

  • Zadanie „Zdrowe lato zimą” to zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. KGW Tradycja otrzymało 5 550 zł dotacji.
  • Wsparcie lokalnych społeczności wiejskich w pracy na rzecz dziedzictwa (2020) – zadanie realizowane w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w trybie pozakonkursowym na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Koło Gospodyń Wiejskich Tradycja w Kurzniach otrzymało 5 706,29 zł dotacji.
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Źródło:

ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW