Molestowice

Molestowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Mieszkańcy wsi mogą korzystać z placu zabaw oraz placu fitness, jak również pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy.

Na terenie rekreacyjnym sołectwa znajduje się grodzisko z wyspą otoczoną fosą, na której stała niegdyś rycerska wieża. Dziś porośnięta jest stuletnimi dębami. Wyspa położona jest obok dawnego folwarku, którego zabudowania, wykonane z kamienia łamanego w miejscowym kamieniołomie, nazwano bazaltowymi domami.

Rys historyczny: 

Wieś została wymieniona po raz pierwszy w dokumencie z 1451 roku, następnie w 1534 roku i nazywała się wówczas Mullwitz. Pierwotna osada jest ściśle związana ze znajdującym się w centrum wsi stawem, na którym usypano wyspę o średnicy kilkunastu metrów. Przeprowadzone badania archeologiczne wykazały, że dawniej w centrum wysepki znajdowała się okrągła, średniowieczna baszta pełniąca funkcję punktu obserwacyjnego. Molestowice w dalszej i bliższej okolicy znane były z dużych pokładów bazaltu znajdujących się w tych okolicach.

liczba mieszkańców: 105

Najciekawsze projekty:

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach odnowy wsi był zakup urządzeń na plac zabaw oraz fitness.

Sołectwo Molestowice zostało wyróżnione w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt” w 2005 roku.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Naprawa i umocnienie Wyspy „Molesta” o wartości  5 000 zł.

 

Źródło: