Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2021

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił „Wojewódzki Konkurs Koron Dożynkowych 2021”. Konkurs odbędzie się w dniu
5 września br. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

 

Celem Konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi.

 

W tym roku oceniane będą korony dożynkowe i prace plastyczne z podziałem na dwie kategorie:

– korony dożynkowe kłosowo – ziarnkowe,

– korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne.

 

Oceny zgłoszonych prac oraz koron dokona komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego oraz wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

 

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Hallera 9, 45-867 Opole

 

Osobami do kontaktu w sprawie Konkursu jest Pani Katarzyna Kuraś – Kierownik w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tel. 77/ 44 82 110) oraz Pani Małgorzata Kowalczyk-Ciomek- Starszy Specjalista w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (tel.  77/ 44 82 111).

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie Konkursu (Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 4909/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.)
  2. Regulamin Konkursu wraz z wzorem kary zgłoszeniowej, oświadczenia i formularza klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych