Konkurs Fundusz Sołecki – etap wojewódzki 2023 ogłoszony!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu “Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”! 

Konkurs obejmuje organizowany przez Samorząd Województwa etap wojewódzki, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Laureat I miejsca zostanie nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłaszanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Finał konkursu będzie miał miejsce 3 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich w Polskiej Nowej Wsi w gminie Komprachcice.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 21 lipca br.

Komplet dokumentów (skan) można przysłać elektronicznie na skrzynkę mailową Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. na adres e-mail:  dwo@opolskie.pl lub dostarczyć w wersji papierowej (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – ul. Hallera 9, Opole)

 

Regulamin Konkursu Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa 2023

Formularz Zgłoszeniowy Wraz Z Oświadczeniem Autora Zdjeć (2)