Strobice

            Strobice

      rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Do obiektów zabytkowych sołectwa można zaliczyć kaplicę przydrożną zlokalizowaną w centralnej części wsi.

Na obrzeżu miejscowości znajdują się resztki dawnego lasu bukowego.

Mieszkańców przyciąga świetlica wiejska oraz teren przylegający do świetlicy, na którym zlokalizowany jest plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

Rys historyczny: 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1288 r.

O Strobicach w swoim diariuszu podróży wspomina polski podróżnik Benon Jan Dobieżyński, który w czasie podróży do Wiednia, nocował w tej wsi.

liczba mieszkańców: 144

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w sołectwie były:

  • remont świetlicy,
  • zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – utworzenie placu zabaw i siłowni napowietrznej oraz budowa zadaszenia.

 

Źródło: