Tłustoręby

Tłustoręby

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wieś położona jest w zachodniej części gminy na lekko pagórkowatym terenie, otoczonym pięknym, dużym kompleksem leśnym oraz dorzeczem Nysy Kłodzkiej.

W sołectwie znajduje się boisko sportowe, dawny cmentarz i  świetlica wiejska. Mieszkańcy korzystają także z placu zabaw.

Rys historyczny: 

Po raz pierwszy wieś została wymieniona w 1296 roku w spisie uposażenia biskupa wrocławskiego. We wsi znajdował się pański folwark, drewniany kościół katolicki, na którego miejscu wybudowano murowany kościół ewangelicki. Mieszcząca się w Tłustorębach ewangelicka szkoła od 1748 roku była tylko jednoklasowa, a później dwuklasowa. W 1837 roku szkoła została rozbudowana, a w 1932 roku zmodernizowana. Założono szkołę katolicką w 1832roku..

W sołectwie była też gorzelnia, owczarnia, browar, 2 młyny na Nysie Kłodzkiej i 4 cegielnie. Przemiany gospodarcze, zniesienia pańszczyzny i parcelacja folwarków pod koniec XIX wieku spowodowały, że wszystkie te drobne zakłady przemysłowe upadły. Tłustoręby z racji swojego położenia były częstym terenem walk m.in. wojsk pruskich, rosyjskich. W 1945 roku do wioski zbliżył się front, w którym kościół, szkoła katolicka oraz kilkanaście domów zostało całkowicie zniszczonych.

 

liczba mieszkańców: 145

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze przedsięwzięcia odnowy wsi:

  • ogrodzenie placu zabaw,
  • zakup urządzeń na plac zabaw,

 

Źródło: