Aleja lipowo- dębowa w Karłowicach

W sołectwie Karłowice gm. Popielów oficjalnie otwarta została Aleja lipowo – dębowa im. Ks. J. Dzierżona.
Liderzy na czele z Panią Sołtys Jolantą Bernacką włożyli ogrom pracy w uporządkowanie terenu, wykonanie nasadzeń 50 lipami i dębami oraz wykonanie tablic informacyjnych.
Dzięki wsparciu Urzędu Gminy Popielów oraz Pani Wójt Sybilli Stelmach wykonany został utwardzony wjazd do Alei.
Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Opolskiego ?
Wzorcowy projekt z zakresu bioróżnorodności może stać się przykładem ciekawego zagospodarowania terenu zgodnie z otaczająca przyrodą.

Gratulujemy mieszkańcom a turystów zapraszamy do Alei lipowo – dębowej w Karłowicach !