Babice

                  Babice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

 

Wieś słowiańska, którą w XIII wiekuoczynszowano i do 1810 r.podporządkowano komtu-rowi z Grobnik. W XIII w. wieśzostała zasiedlona przez joan-nitów. Istniał tutaj już wtedydrewniany kościół. W 1583 r.komtur von Pruskowsky zbu-dował w Babicach kościółmurowany pw. Św. KatarzynyAleksandryjskiej, wpisany dorejestru zabytków. Obiektzostał rozbudowany w ok. 1790 r. wg. Planówbudowniczego Langera. Jegostyl nawiązuje do późnegobaroku. Ochronie konserwa-torskiej podlega bryła świą-tyni, elewacje oraz wystróji wyposażenie wnętrza. Przyrzece Psinie stoi pomnik JanaNepomucena.

W/w informacje pozyskane ze strony internetowej Gminy Baborów: www.baborow.pl

 

liczba mieszkańców:  249

Najciekawsze projekty:

– doposażenie i zagospodarowanie boiska sportowego

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– zakup traktora – kosiarki do trawy o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/