Babice

                  Babice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

W sołectwie znajduje się kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Styl świątyni nawiązuje do późnego baroku. W sołectwie zlokalizowane są dwie kapliczki oraz figura św. Jana Nepomucena.

Głównym miejscem spotkań mieszkańców sołectwa jest świetlica wiejska. Na terenie przy świetlicy wiejskiej mieści się plac zabaw.

W środku miejscowości usytuowany jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie miejscowości zlokalizowane jest boisko sportowe.

liczba mieszkańców:  251

Program Odnowy Wsi:

  • W ramach odnowy wsi zagospodarowano boisko sportowe, na którym lokalna drużyna sportowa rozgrywa swoje mecze oraz doposażono świetlicę wiejską. Zakupiono także samochód strażacki oraz sprzęt strażacki.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup traktora – kosiarki do trawy o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/