Balcerzowice

Balcerzowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2006

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 256

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Zakup zestawu do huśtania i 2 ławek o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/