Biechów

Biechów

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Do sołectwa przynależą dwa przysiółki: Godkowice i Radowice.

Najbardziej charakterystycznymi obiektami we wsi są: neorenesansowy pałac, budynek dawnej portierni oraz neogotycki kościół.

W otoczeniu pałacu znajduje się park krajobrazowy z połowy XIX w., w którym do 1945 r. istniał jeden z nielicznych psich cmentarzy oraz boisko do gry w tenisa.

Miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska wraz z zagospodarowanym placem rekreacyjnym.

Do parku pałacowego przylega rozległy mieszany kompleks leśny, na terenie którego mieści się ścieżka dydaktyczna „Wąwozy Biechowskie”, a tuż przy samej drodze w kierunku do Grodkowa rośnie ponad 400-letni dąb.

We wsi ma swoją siedzibę leśnictwo Biechów, które należy do Nadleśnictwa Prudnik.

Rys historyczny:
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XIII wieku, kiedy to związana była z kasztelanią otmuchowską.

 

Biechów na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/SolectwoBiechow/

Koło Gospodyń Wiejskich w Biechowie

Zespół „KAPRYS” – Zespół Pieśni Ludowej

liczba mieszkańców: 282

Program Odnowy Wsi:
Najważniejszym przedsięwzięciem w sołectwie był remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. Dzięki temu powstał plac rekreacyjny – miejsce spotkań i biesiad dla mieszkańców.

Najciekawsze projekty:
• Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Biechowie o wartości 5 000 zł.

• https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Źródło:
• http://pakoslawice.pl/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW