Biedrzychowice

  • Projekt pn. „Szlak murali: Przez przeszłość do przyszłości” został zrealizowany przez Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice” w Biedrzychowicach.

  • Powstały 4 murale,  m.in. w okolicach kompleksu muzealnego „Farskiej Stodoły” murale zostały zaprojektowane na podstawie starych zdjęć i widokówek z Biedrzychowic.

  • Biedrzychowicki „Szlak murali…” przyczynia się do wzmacniania tematu przewodniego wsi jakim jest jej dziedzictwo historyczne.