Biedrzychowice, gm. Głogówek

Biedrzychowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1998

 

 

 

 

 

 

Biedrzychowice to wieś żywych tradycji śląskich, zamieszkała przez rolników i przedsiębiorców.

Charakterystyczny dla Biedrzychowic jest zabytkowy kościół położony na wzniesieniu.

Wieś ma zabudowę ulicówki, wzdłuż której są  zabudowania  folwarczne, część budynków ma jeszcze typową zabudowę śląską ze skośnymi dachami. Zabudowania są bardzo zadbane.

Wyróżniająca dla sołectwa jest „Farska Stodoła” – muzeum wiejskie jest bazą edukacji regionalnej i rozwoju turystyki.

Rys historyczny: 

Biedrzychowice to wieś szczycąca się długą i bogatą historią. Nazwę miejscowości wiąże się z imieniem założyciela osady – Biedrzycha Friedricha. Pierwsza wzmianka znajdująca się w kronice z XIII wieku, to zapis w akcie darowizny księcia Kazimierza Opolskiego dla klasztoru w Czarnowąsach.

Najstarszą budowlą jest kościół parafialny, wzmiankowany w dokumencie Bolka Opolskiego w 1430 r. Do roku 1775 był
pod wezwaniem św. Mikołaja, a później pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W 1797 r. uległ spaleniu. Po pożarze został zbudowany lub przebudowany, a w 1930 r. przedłużony ku zachodowi. Na szczególną uwagę w kościele zasługuje ambona klasycystyczna z roku ok. 1800 z płaskorzeźbą Chrystusa Siewcy.

 Biedrzychowice posiadają kronikę parafialną prowadzoną od 1855 r., kronikę chrztów – od 1765 r., kronikę zmarłych
– od 1719 r.

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły pochodzą z końca XVII wieku i zawarte są w sprawozdaniach powizytacyjnych Diecezji Wrocławskiej.

Na terenie sołectwa znajdują się neolityczne stanowiska archeologiczne oraz ślady osadnictwa celtyckiego.

Źródło:

 

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Biedrzychowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Biedrzychowicach

Liczba mieszkańców: 721

Najciekawsze projekty:

 • Zadanie „Doposażenie LKS ROLNIK w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych” w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego
  w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich. Organizacja otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.
 • „Święto tradycji w Biedrzychowicach i promocja książek „Spojrzenie przez gradinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej i Głubczyckiej” oraz „W śląskim domu i zagrodzie. Wieś opolska
  na przestrzeni ostatnich 100 lat
  ”. W 2019 roku został nagrodzony przez komisję konkursową „Piękna Wieś Opolska”
  i uzyskał III miejsce w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Jest to projekt wieloetapowy, polegający
  na przygotowaniu dwóch książek, których zadaniem jest przybliżenie niematerialnego dziedzictwa Opolszczyzny zawartego w kulinariach, zwyczajach i obrzędach ludowych różnych grup społecznych. W wydanych publikacjach wykorzystano przede wszystkim zasoby Muzeum Wiejskiego „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach. Umieszczono reprodukcje unikatowych archiwalnych fotografii przedstawiających zmieniającą się wieś opolską na przestrzeni ostatnich 100 lat. Realizacja projektu możliwa była dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Biedrzychowic. Komisja konkursowa doceniła wysoką świadomość mieszkańców na temat historii oraz czynnego zaangażowania
  w podtrzymywanie lokalnych tradycji.
 • „Śląski tygiel kulinarny” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych
  z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Biedrzychowice otrzymało dotację w wysokości 9 999,41 zł.
 • „W śląskim domu i zagrodzie. Wieś opolska na przestrzeni ostatnich 100 lat” jest zadaniem w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego
  w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi w 2018 r. Stowarzyszenie Odnowa Wsi Biedrzychowice otrzymało dotację w wysokości 11 351 zł.
 • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.
 • Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Odnowa Wsi Biedrzychowice w konkursie „Najciekawsza koncepcja zagospodarowania terenów zielonych wsi” w 2017 roku za odpowiednie i funkcjonalne rozwiązanie zagospodarowanie ogrodu, z tradycyjnymi nasadzeniami i elementami edukacyjnymi związanymi
  z bioróżnorodnością. Komisja konkursowa wyróżniła Stowarzyszenie za kompleksowe i długotrwałe realizowanie projektu „Farskiej stodoły i farskiego ogrodu” oraz zaplanowanie zagospodarowania terenu 24 arów jako dwóch sfer „głośnej” i „cichej”. Strefa głośna to część rekreacyjna z domkiem dla dzieci, altaną biesiadną, miejscem na ognisko oraz pergolą z pnącymi różami. Część cicha przeznaczona dla ochrony i obserwacji bogatej fauny i flory terenu, wzbogacone nasadzeniami drzew: brzozami, lipami, dębami i modelowym sadem z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych.