Bielice

Bielice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2008

Wieś rolnicza posiadająca charakterystyczny zabytkowy układ centrum wsi z kościołem pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z przełomu XV/XVI wieku oraz licznymi zabytkowymi zagrodami i furty bramne z XVIII i XIX wieku. Do zabytków mieszczących się w sołectwie zaliczyć można również dwór z przełomu XVI/XVII wieku, gdzie obecnie funkcjonuje Dom Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

We wsi znajduje się duża świetlica wiejska z salą taneczną, zapleczem kuchennym, świetlicą dla dzieci i młodzieży, w której zajęcia prowadzone są przez instruktorów oraz salką zespołu wokalnego „Fantazja”.

Tereny rekreacyjne obejmują teren przy świetlicy wraz z altaną, boisko sportowe z małą sceną, plac zabaw i siłownię zewnętrzną w centrum wsi.

Wieś położona jest w starorzeczu Nysy Kłodzkiej, przy ujściu Młynówki Bielickiej i Starej Nysy, w sąsiedztwie dużych zbiorników pożwirowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielicach https://www.facebook.com/bieliceosp/

LUKS „Delta” Bielice https://pl-pl.facebook.com/LuksDeltaBielice

zespół wokalny „Fantazja”

grupa seniorów „Pokolenie +”

liczba mieszkańców: 735

 

 

Program Odnowy Wsi:

Do przedsięwzięć w ramach odnowy wsi zaliczyć można remont i doposażenie świetlicy wiejskiej, utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi (plac zabaw, siłownia).

Najciekawsze projekty:

  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

 

Źródło: