Bierawa

                          Bierawa

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

 

 

 

Sołectwo położone w zachodniej części gminy. Pierwsze wzmianki o Bierawie pochodzą z roku 1308, gdy książę Kazimierz Bytomski zezwolił rycerzom Bartłomiejowi i Piotrowi z rodu Beraw przenieść lokację wsi na prawo niemieckie. W roku 1322 właścicielem Bierawy został rycerz Herman z rodu Beraw. Ostatnim właścicielem z tego rodu był Pakosław, wymieniany w dokumencie sprzedaży Bierawy Gumprechtowi Dluhomilowi. W późniejszych latach Bierawa przeszła w ręce rodziny von Reiswitz. W roku 1774 majątek zakupiła hrabina Amalia von Hoym, która w 1782 wyszła za mąż za Fredericka Ludwiga Fürst z rodziny Hohenlohe-Ingelfingen i włączyła Bierawę do włości Sławęcickich, gdzie pozostała aż do 1945r.

Obecnie obszar wsi wynosi 1272 ha, z czego ponad 300 ha to obszary leśne. Bierawa jest sołectwem o dobrze rozwiniętej infrastrukturze społeczno-gospodarczej. Na jej terenie znajdują się Urząd Gminy, Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Stacja Opieki Caritas, Apteka, ośrodek zdrowia, filia banku, Publiczne Gimnazjum, przedszkole, remiza OSP, boisko sportowe, dworzec kolejowy oraz prężnie działające Gminne Centrum Kultury i Rekreacji, skupiające wokół siebie liczne kółka zainteresowań. Godnym uwagi zabytkiem jest kościół p.w. Św. Trójcy, który wybudowany został w stylu późnego renesansu (za wyjątkiem ołtarza głównego i bocznego, w którym wyraźnie można zauważyć elementy barokowe). Początkowo był to kościół protestancki, od roku 1915 stanowi kościół parafialny. Odwiedzając Bierawę, warto również zwrócić uwagę na znajdującą się przy ul. Juliusza Jacka XIV-wieczną kaplicę z ludowym obrazem z 1818 roku przedstawiającym św. Floriana. Turystom preferującym aktywny wypoczynek Bierawa oferuje malowniczy teren wokół Kaczego Mostku II. Sołectwo jest bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo dzięki istniejącym na jego terenie różnorodnym firmom. Obecnie liczba mieszkańców Bierawy wynosi 1300. Bierawa jest uczestnikiem programu Odnowa Wsi Opolskiej. Na jej terenie prężnie działają Koło Emerytów i Rencistów, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich oraz koło Mniejszości Niemieckiej.

W/w informacje ze strony Gminy Bierawa https://bierawa.pl/1965/2175/solectwo-bierawa.html

 

liczba mieszkańców: 1340

 

Najciekawsze projekty: