Biskupów

Biskupów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2003

Wieś położona jest na Przedgórzu Paczkowskim.

Na wysokim wzniesieniu widoczna jest imponująca sylwetka zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, pierwotnie gotyckiego, przebudowanego w 1770 roku na barokowy. Przy wejściu do kruchty znajduje się płyta nagrobkowa z 1538 roku, wewnątrz zaś rokokowa ambona i ołtarz w tym samym stylu.

Obecnie wieś ma charakter rolniczy. W Biskupowie znajduje się świetlica wiejska.

Pomiędzy obszarami zabudowanymi miejscowości Biskupów i Wilamowice Nyskie mieści się zbiornik wodny, wypełniający wyrobisko po dawnej eksploatacji gliny – zbiornik na Łączkach. Jego powierzchnia wynosi ponad 4 ha, głębokość około 18 m. Przy wyrobisku funkcjonowała kiedyś cegielnia.

 

Rys historyczny: 

Wieś po raz pierwszy wymieniona została w 1231 roku jako Bissopeswalde (Biskupi Las).

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupowie

liczba mieszkańców: 752

 

Program Odnowy Wsi:

W sołectwie zrealizowano projekt modernizacji świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Biskupowie o wartości  5 000 zł.

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

Źródło: