Błażejowice

 Błażejowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2004

W centrum wsi znajduje się kapliczka św. Jana, którą wybudowano w 1864 roku.

Mieszkańcy Błażejowic posiadają do celów kulturalno-rozrywkowych świetlicę wiejską.

Na terenie sołectwa działa gospodarstwo agroturystyczne wraz z mini zoo.

Przez Błażejowice płynie potok Dzielniczka.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kostów w Kostowie

liczba mieszkańców: 235

Program Odnowy Wsi:

Najważniejszym działaniem podejmowanym w ramach odnowy wsi była rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup i montaż altany biesiadnej w Błażejowicach o wartości  5 000 zł.