Bliszczyce

             Bliszczyce

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

Nazwa wsi ma najprawdopodobniej czeski źródłosłów – bliz znaczy bliski. Pierwsze o niej wzmianki pochodzą z 1248 r, kiedy to nazywała się Blizschitz, później, w 1278 r. Blesic, a w 1479 – Bliznicze.

W 1280 roku wieś podzielona była na dwie części. Pierwsza z tzw. „wolnym dworkiem” i folwarkiem liczącym 360 mór należała do dziedzica Benesza Benedykta z Branic, druga należąca do twierdzy Czwilin była dobrem kameralnym księcia. W 1622 r. obszar ten przeszedł pod władanie rodziny książęcej Lichtensteinów, a mieszkańcy odrabiali pańszczyznę na tych ziemiach aż do 1825 r. W roku 1723 w Bliszczycach było 23 chłopów, 14 małorolnych, 60 chałupników, 1 sędzia, 2 młynarzy. Liczba mieszkańców Bliszczyc systematycznie wzrastała i tak: w 1783 r. było ich 599, w 1885 r. – 1048, w 1890 r. – 1212, a w 1910 – 1368. Wielu z nich znajdowało zatrudnienie w pobliskim Krnovie.

Koniec XVIII i początek XIX w. przyniósł Bliszczycom znaczny rozwój. Wybudowano drogę przez Wódkę, Dębową i Posucice do Krnova. Istniała agentura pocztowa, ochotnicza straż pożarna, kasa pożyczkowa. Były również dwa młyny wodne, wytwórnia wód gazowanych, fabryka musztardy.

Kościół istniał już w XIV wieku, a Bliszczyce były parafią. Początkowo był drewniany, w 1672 r. murowany i poświęcony św. Katarzynie.

W Bliszczycach istniała także szkoła najprawdopodobniej od 1665 r, kiedy to wymienia się nazwisko nauczyciela Krzysztofa Klehr. Nauka odbywała się początkowo w domu chłopskim, dopiero w 1787 r. powstał budynek szkolny liczący dwa oddziały. Nową szkołę wybudowano w 1850 r. Uczniów przybywało, w 1910 roku było ich 250 i utworzono cztery oddziały. Powstała też fundacja administratora parafii Franciszka Riszmanna w wysokości 2.400 marek, później powiększona jego spadkiem do 9 000 marek. Procenty od tej kwoty przeznaczane były na zakup przyborów do nauki dla dzieci biednych oraz na leczenie biedniejszych mieszkańców.

W/w informacje pochodzą ze strony internetowej Gminy Branice: http://branice.pl/687/solectwo-bliszczyce.html

Ochotnicza Straż Pożarna w Bliszczycach

Koło Gospodyń Wiejskich w Bliszczycach

liczba mieszkańców: 511

Program Odnowy Wsi:

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnim czasie w miejscowości zaliczyć można:

  • remont placu zabaw oraz doposażenie go w urządzenia siłowni zewnętrznej,
  • utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej,
  • wyposażenie świetlicy w nowe krzesła, stoły, sprzęt kuchenny, zastawę i meble,
  • sukcesywne remonty dróg gminnych.