Błotnica Strzelecka

Błotnica Strzelecka

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

 

 

 

W centralnej części wsi w uroczym zabytkowym parku mieści się zespół pałacowo-folwarczny. Na terenie parku zachował się także grobowiec rodziny Posadowsky-Wehner. Miejscem spotkań mieszkańców            i  miejscem integracji wiejskiej jest nie tylko świetlica wiejska, ale także plac wiata na terenie, gdzie wszystkie działające na terenie wsi organizacje mają swoją siedzibę.

Rozbudowany został także plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego. Nie możemy zapomnieć o Zespole Placówek Oświatowych (publiczne przedszkole oraz szkoła podstawowa) oraz o bardzo dobrej współpracy z sołectwem oraz  Odnową Wsi.

W południowej części wsi, w lesie za torami kolejowymi swój początek bierze rzeka Jemielnica, stanowiąca lewobrzeżny dopływ Małej Panwi. Podczas wyprawy po okolicy warto zobaczyć znajdujące się na skraju wsi w pobliskim lasku miejsce zwane „Ziemią tysiąca źródeł”, gdzie znajduje się najwięcej źródeł na Opolszczyźnie. Również w parku przypałacowym znajdują się źródełka a nawet zachowała się zabytkowa kamienna rzeźba z ujściem wody źródlanej.

 

Na terenie sołectwa swoją działalność prowadzi świetlica wiejska, LKS Plon Błotnica, Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Emerytów i Rencistów,  Koło DFK – Mniejszość Niemiecka.

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi: kultywowanie tradycji plecenia korony żniwno–dożynkowej, organizacja imprez kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Pikniku Rodzinnego, Dożynek) czy spotkań (przy herbatce, spotkań z Mikołajem). Dbamy także corocznie o estetykę wsi poprzez: sadzenie kwiatów, krzewów, koszenie traw. Udało nam się wyremontować drogi, zagospodarować plac przy świetlicy, wyremontować przystanki, ustawić ławki na terenie sołectwa oraz witacze.

 

Liczba mieszkańców: 969