Błotnica Strzelecka

Błotnica Strzelecka

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

W sołectwie znajduje się kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej.

W centralnej części wsi, w uroczym zabytkowym parku, mieści się zespół pałacowo-folwarczny. Na terenie parku zachował się także grobowiec rodziny Posadowsky-Wehner.

Miejscem spotkań mieszkańców i miejscem integracji wiejskiej jest nie tylko świetlica wiejska, ale także plac i wiata na terenie, gdzie wszystkie działające na terenie wsi organizacje mają swoją siedzibę.

Przy przedszkolu znajduje się rozbudowany plac zabaw. W południowej części wsi, w lesie za torami kolejowymi, swój początek bierze rzeka Jemielnica, stanowiąca lewobrzeżny dopływ Małej Panwi.

Podczas wyprawy po okolicy warto zobaczyć znajdujące się na skraju wsi w pobliskim lasku miejsce zwane „Ziemią tysiąca źródeł”, gdzie znajduje się najwięcej źródeł na Opolszczyźnie.

Również w parku przypałacowym znajdują się źródełka a nawet zachowała się zabytkowa kamienna rzeźba z ujściem wody źródlanej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Błotnicy Strzeleckiej

LKS Plon Błotnica

Związek Emerytów i Rencistów

Liczba mieszkańców: 984

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze dla mieszkańców jest kultywowanie tradycji plecenia korony żniwno–dożynkowej, jak również organizacja imprez kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Pikniku Rodzinnego, Dożynek) czy spotkań (przy herbatce, spotkań z Mikołajem). Mieszkańcy corocznie dbają o estetykę wsi poprzez sadzenie kwiatów, krzewów, koszenie traw. W ramach działań odnowy wsi wyremontowano drogi, przystanki, zagospodarowano plac przy świetlicy, ustawiono ławki na terenie sołectwa oraz witacze.

Najciekawsze projekty:

Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono lipę z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.