Bogacica

Bogacica

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1999

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków, znajdujących się w sołectwie, wpisane są:
• kościół parafialny pw. Świętej Trójcy,
• mogiła Powstańców Śląskich na cmentarzu przykościelnym,
• dwór zwany Nowym Zamkiem, wzniesiony w 1746 roku,
• spichrz.

Sołectwo dysponuje salą wiejską, w której odbywają się liczne imprezy mieszkańców, posiada także boisko sportowe.

W Bogacicy znajduje się staw, nad którym działalność prowadzi hotel i restauracja.

W Bogacicy działalność prowadzi członek sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie: Zakłady Mięsne Żabiniec Sp. z o.o.

liczba mieszkańców: 1445

Program Odnowy Wsi:
W ramach odnowy wsi zakupiono elektryczną tablicę wyników na boisko sportowe.

Sołectwo w 2015 roku zdobyło II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najlepszy projekt”, a w 1999 roku I miejsce w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. W roku 2012 Bogacica została wyróżniona w kategorii „Wieś XV-lecia”.

Najciekawsze projekty:
• Zadanie „Doposażenie siedziby Stowarzyszenia Wsi Bogacica „Bogatalanta” w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych i poszerzenia jakości prowadzonych działań” w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych Podmiotów celem promocji działań na rzecz inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich. Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta” otrzymało dofinansowanie w wysokości 11 250 zł.

Źródło:
• https://www.kluczbork.eu/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW