Bogdańczowice

                Bogdańczowice

         rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 150

 

Najciekawsze projekty: