Boguchwałów

 

                Boguchwałów

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2010

 

 

 

Boguchwałów jest najstarszą osadą Gminy Baborów, pierwsze informacje pisemne pochodzą z akt zakonnych i mówią o wsi Boguchwałów, która w 1183 r. jest własnością joannitów. Zakon był właścicielem wsi co najmniej do 1240 r. później tereny te przeszły w posiadanie klasztoru w Tisnow (Czechy). W 1456 roku nastąpił podział księstwa karniowskiego (krnowskiego) i rozpoczęły się walki o tron czeski, które miały wpływ na losy Boguchwałowa. W 1583 Boguchwałów stał się posiadłością szlachecką i przechodził kolejno w ręce Donata z Wielkiej Polomi, Wacława Rokorza(1591) i Kaspra Strzeli z Dzie-lowa. Następnie właścicielami Boguchwałowa byli: Wacław Schelicha, który utracił dobraw 1625 roku, Henryk von Morawski, który zarządzał nimi do 1691 roku i później:Walerian hr. Von Wurben. W 1808 roku wieś zostaje wykupiona przez gminę. Budynki dworskie trafiają w ręce rodziny Grotschel z Bernacic.

W okolicy roku 1600 wybudowany został w miejscowości murowany kościół parafialny,otoczony kamiennym murem cmentarnymz attyką. Świątynię pod wezwaniem św. Mateusza ufundował śląski szlachcic Kasper Strzela z Dzielaw oraz jego małżonka Ewa z Obrowca.Zabytek jest budowlą o formach gotycko-renesansowych, murowaną z kamienia i cegły.Licząca pięć kondygnacji wieża kościelna jest zwieńczona murowanym hełmem stożkowymi attyką w formie grzebienia z elementów półkolistych. Kościół otoczony jest grubym, kamiennym (otynkowanym) murem cmentarnym.Posiada cenne wyposażenie wnętrza,obejmujące m.in. trzy ołtarze renesansowe,ufundowane w 1602 r. przez Strzelów. Ołtarz główny ma formę poliptyku z płaskorzeźbioną grupą Koronacji Matki Boskiej w części środkowej.

Przy kościele znajduje się zagospodarowane centrum wsi z  altaną, placem zabawa, ławeczkami, rabatkami oraz wiejskim zielnikiem.

Przy wjedzie do wsi znajduje się boisko sportowe z zapleczem technicznym Ludowego Zespółu Sportowego “Sokół” Boguchwałów oraz świetlica wiejska.

 

liczba mieszkańców: 263

Najciekawsze projekty: