Borek, gm. Byczyna

Borek

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

 

 

 

 

 

 

liczba mieszkańców: 82

 

 

Wieś leży w pobliżu rzeki i lasu na północny-wschód od Byczyny. Pobliski las i rzeka stwarzają dogodne warunki
do wędkowania i polowania.

W sołectwie znajdują się pozostałości zabudowań folwarcznych historycznie przynależących do dóbr roszkowickich.

We wsi działa świetlica wiejska, znajduje się plac zabaw.

  

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi wykonano prace polegające na budowie placu zabaw oraz remoncie świetlicy wiejskiej.

 

Źródło: