Borycz

Borycz

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Wieś Borycz położona jest w północno-wschodniej części gminy Izbicko.

Tematem przewodnim sołectwa jest hasło: „Na Boryczy krowa ryczy”, ze względu na przewagę gospodarstw rolnych specjalizujących się w hodowli krów.

W samym środku wsi znajduje się funkcjonalny plac zabaw z wiatą oraz boiskami do piłki nożnej i siatkówki oraz gruntownie odnowiony „Dom Spotkań”. W miejscu tym skupia się „życie” lokalnej społeczności.

W „Domu Spotkań” funkcjonuje biblioteka oraz ognisko opiekuńczo-wychowawcze – świetlica dla dzieci oferująca całoroczne popołudniowe zajęcia i wyjazdy.

Sala główna w Domu Spotkań wyposażona jest w sufit akustyczny, rzutnik multimedialny z wysuwanym ekranem, nagłośnienie, sprzęt audio, dostęp do internetu.

W sołectwie miejscami godnymi zobaczenia lub odwiedzenia są:
• nowoczesne gospodarstwa rolno-hodowlane,
• zabytkowa średniowieczna kaplica z dzwonnicą,
• kamień z pamiątkową tablicą z nazwami wsi na przestrzeni lat,
• odrestaurowane krzyże przydrożne, których jest aż pięć,
• dwie kapliczki,
• remiza strażacka z pamiątkową tablicą.

Niedawno w samym centrum Boryczy powstała nowoczesna stadnina koni „Borycz”, która powstała dzięki zamiłowaniu i pasji do tych zwierząt jej właścicieli Państwa Gordzielik. Stadnina przyciąga do Boryczy mnóstwo turystów i osób chcących nauczyć się jeździć konno.
https://www.instagram.com/kj_borycz/?hl=pl

Ciekawostką jest fakt, iż we wsi hodowane są ślimaki.

Sołectwo Borycz charakteryzują piękne krajobrazy, lasy i stawy rybackie. Cennym zasobem przyrodniczym są niewątpliwie dwa stawy hodowlane, które wzbogacane są na bieżąco w ryby, przeważnie karpie i amury. Zasilanie stawu w środku wsi, oparte jest na rzece.

Przez sołectwo przebiegają trasy rowerowe.

W sołectwie zostały posadzone dwie aleje czereśniowe, które tworzy sześćdziesiąt drzewek. Czereśnie zostały zakupione przez mieszkańców Boryczy i zasadzone we własnym zakresie. Ich szczepy pochodzą od czereśni, które w połowie ubiegłego wieku rosły na terenie sołectwa.

Gminny Klub Seniora

liczba mieszkańców: 397

Program Odnowy Wsi:
Najważniejszym przedsięwzięciem w Boryczy, które w przeciągu ostatnich pięciu lat udało się mieszkańcom zrealizować był gruntowny remont „Domu Spotkań”.

Drugą, nie mniej ważną, inicjatywą było wykonanie chodników wzdłuż całej miejscowości, z czego mieszkańcy są niezwykle dumni, gdyż przez całą wieś można przejść chodnikiem. Ostatnie 260 metrów chodnika wykonano w ubiegłym roku systemem gospodarczym przy wykorzystaniu środków z Funduszu Sołeckiego.

W 2020 roku sołectwo uzyskało wyróżnienie w konkursie „Piękna Wieś Opolska” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”.

Najciekawsze projekty:
• Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Boryczy o wartości 5 000 zł.

Źródło:
• https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
• https://izbicko.pl/
• ankiety będące w dyspozycji UMWO w DRW