Borycz

Borycz

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 1997

 

 

 

 

[ INFORMACJA NA TEMAT WSI]

 

liczba mieszkańców: 400

Najciekawsze projekty:

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w
Boryczy o wartości  5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/