Brzęczkowice

Brzęczkowice

 rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2007

Miejscowość Brzęczkowice jest najmniejsza pod względem liczy mieszkańców wieś w gminie.

W sołectwie znajduję się świetlica wiejska oraz boisko sportowe.

Wieś otoczona jest polami i lasami

Rys historyczny: 

Wieś po raz pierwszy została odnotowana w dokumencie z 1534 roku jako Brzenszkowitz, w latach późniejszych nazywała się Springendorf lub Springsdorf. W 1945 roku przywrócono polską nazwę miejscowości – Brzęczkowice.

liczba mieszkańców: 54

Program Odnowy Wsi:

W ramach odnowy wsi dokonano rozbudowy świetlicy wiejskiej.

Najciekawsze projekty:

 

Źródło: