Brzezina – Mokre Łany

Brzezina – Mokre Łany

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

 

 

 

 

Sołectwa Mokre Łany i Brzezina podjęły współpracę jako jedna grupa odnowy wsi działająca na rzecz dwóch sołectw. Teren Brzeziny jest rolniczy, zaś Mokre Łany należą do tzw. sołectw miejskich, co stanowi idealne uzupełnienie. Pomiędzy sołectwami mieści się plac rekreacyjno-sportowy z boiskiem, siłownią na świeżym powietrzu, wyposażonymi wiatami, pomieszczeniami gospodarczymi itd.

Tereny sołectw Brzezina i Mokre Łany doskonale nadają się do wycieczek rowerowych, pieszych.

Najważniejsze przedsięwzięcia, projekty zrealizowane w ramach odnowy wsi:

budowa i doposażenie wiaty na boisku sportowym

– remonty dróg, chodników i miejsc postojowych

– budowa szatni sportowej

– budowa siłowni zewnętrznej

– monitoring placu rekreacyjnego

 

Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej:

– Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Mokrych Łanach o wartości 5 000 zł

https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/

 

Liczba mieszkańców: 880