Brzezina – Mokre Łany

Brzezina – Mokre Łany

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

Sołectwa Mokre Łany i Brzezina podjęły współpracę jako jedna grupa odnowy wsi działająca na rzecz dwóch sołectw.

Teren Brzeziny jest rolniczy, zaś Mokre Łany należą do tzw. sołectw miejskich, co stanowi idealne uzupełnienie.

Pomiędzy wsiami mieści się plac rekreacyjno – sportowy z boiskiem, siłownią na świeżym powietrzu, wyposażonymi wiatami i pomieszczeniami gospodarczymi.

Tereny sołectw Brzezina i Mokre Łany doskonale nadają się do wycieczek rowerowych, pieszych.

Liczba mieszkańców: 935

Program Odnowy Wsi:

Najważniejsze działania zrealizowane w ramach odnowy wsi w przeciągu ostatnich 5 lat:

  • budowa i doposażenie wiaty na boisku sportowym,
  • remonty dróg, chodników i miejsc postojowych,
  • budowa szatni sportowej,
  • budowa siłowni zewnętrznej,
  • monitoring placu rekreacyjnego.

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Oświetlenie skwerku rekreacyjnego w sołectwie Brzezina o wartości  5 000 zł.
  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2020 – Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Mokrych Łanach o wartości  5 000 zł.

Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono klon z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.