Budzieszowice

Budzieszowice

rok przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi: 2011

Wieś o charakterze rolniczym.

Obiekty zabytkowe z XIX w. znajdujące się na terenie sołectwa to dwór i zabudowania folwarczne oraz kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z dzwonnicą.

We wsi znajduje się mała świetlica wiejska, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz salka przy OSP umożliwiająca organizację spotkań mieszkańców.

Teren rekreacyjny przy świetlicy obejmuje altanę, miejsce grillowe, plac zabaw, siłownię zewnętrzną, boisko.

W miejscowości znaleźć można pozostałości po przypałacowym parku. Są tam też dwa stawy będące własnością prywatną.

Budzieszowice na Facebooku https://www.facebook.com/Budzieszowice/

Ochotnicza Straż Pożarna w Budzieszowicach https://www.facebook.com/pages/category/Community/OSP-Budzieszowice-432723917085641/

liczba mieszkańców: 332

 

Program Odnowy Wsi:

W przeciągu ostatnich 5 lat w ramach odnowy wsi dokonano remontu i doposażenia świetlicy wiejskiej, a także utworzono teren rekreacyjny przy świetlicy (plac zabaw, siłownia, altana, miejsce grillowe).

Najciekawsze projekty:

  • Projekt zrealizowany w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej na rok 2021 – Zakup z montażem wyposażenia na plac zabaw w Budzieszowicach o wartości  5 000 zł.
  • https://www.opolskie.pl/marszalkowska-inicjatywa-solecka/
  • Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi – zadanie realizowane w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” – posadzono dąb z okazji przypadającego w roku 2017 jubileuszu 20 lat Programu Odnowy Wsi.

Rys historyczny: 

Budzieszowice to wieś o udokumentowanym XIII-wiecznym rodowodzie o nazwie pochodzącej od Budzisza – Budzisława, prawdopodobnego założyciela osady.

 

Źródło: